Dự án cầu đường Bình Triệu chuyển quyền sở hữu cho CII với 1,7 triệu cổ phiếu LGC

1.765.000 CP được chuyển quyền từ Cầu đường Bình Triệu sang cho CII Căn cứ công văn số 3143/UBCK-PTTT ngày 30/08/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.pic 17 0 them tram thu phi o cau binh trieu 0 Dự án cầu đường Bình Triệu chuyển quyền sở hữu cho CII với 1,7 triệu cổ phiếu LGC

Ngày 21/9/2012, Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (LGC) công bố giao dịch của hai lớn liên quan đến .

Theo đó, Công ty Cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) đã mua thành công 1.765.000 CP của LGC nâng khối lượng CP sở hữu tại LGC lên con số 6.625.273 CP, tương ứng 78,98% số lượng CP của LGC đang lưu hành. Giao dịch được thực hiện dưới thỏa thuận ngoài biên độ.

Ông Lê Quốc Bình, chủ tịch HĐQT của LGC, đồng thời là TGĐ của CII, là người đại diện phần vốn góp của CII tại LGC. Cá nhân ông Bình không sở hữu CP vủa LGC.

Giao dịch của CII vào ngày 18/9/2012.

Công ty CP đầu tư và cầu đường Bình Triệu sở hữu 1.779.540 CP của LGC, tương ứng 21,48% số lượng CP của LGC đang lưu hành, đã thoái toàn bộ vốn tại công ty này với lại đầu tư.

Giao dịch được thực hiện với hình thức khớp lệnh và thỏa thuận ngoài biên độ. Trong đó có 1.765.000 CP được chuyển quyền sở hữu từ Cầu đường Bình Triệu sang cho CII Căn cứ công văn số 3143/UBCK-PTTT ngày 30/08/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giao dịch của Cầu đường Bình Triệu kết thúc vào ngày 21/9/2012.

Đại diện phần vốn góp của Cầu đường Bình Triệu vào LGC là ông Đào Vĩnh Phương, thành viên HĐQT của LGC. Ông Phương hiện không sở hữu nào của LGC.

Minh Thư 

Theo TTVN/HSX

Nguồn : CafeF

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>