Cáp Dự Ứng Lực

Cáp dự ứng lực 12.7 nhập khẩu – CDVTCUL07

Cáp dự ứng lực 12.7   Sp07 Cáp dự ứng lực 12.7 có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao giới hạn đàn hồi và cường độ kéo,… Chỉ số dung sai trên khối lượng đơn vị theo tỷ lệ chiều dài thấp, tải trọng khi gãy rất cao, sức more »

Cáp dự ứng lực 15.24 nhập khẩu – CDVTCUL06

Cáp dự ứng lực 15.24   Sp06 Cáp dự ứng lực có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao giới hạn đàn hồi và cường độ kéo,… Chỉ số dung sai trên khối lượng đơn vị theo tỷ lệ chiều dài thấp, tải trọng khi gãy rất cao, sức chịu more »

Cáp dự ứng lực thép có vỏ bọc 9.50-15.70 nhập khẩu – CDVTCUL05

Cáp dự ứng lực thép có vỏ bọc 9.50 15.70   Sp05 Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ. Kích thước (mm): 15.70; 15.24; 15.20; 12.70; 9.50; 9.53; 9.30.  Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống dầm sàn dự ứng lực, đường hầm … Loại cáp này dùng trong kết cấu bê tông more »

Cáp dự ứng lực bện vỏ bọc nhập khẩu – CDVTCUL04

Cáp dự ứng lực bện vỏ bọc   Sp04 Cáp bện có vỏ bọc: Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ. Kích thước (mm): 15.70; 15.24; 15.20; 12.70; 9.50; 9.53; 9.30.  Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống dầm sàn dự ứng lực, đường hầm … Loại cáp này dùng more »

Cáp dự ứng lực bện không bọc vỏ nhập khẩu – CDVTCUL03

Cáp dự ứng lực bện không bọc vỏ   Sp03 Cáp dự ứng lực cường độ cao, độ tự chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn nhằm nâng cao giới hạn đàn hồi và cường độ kéo, chỉ số dung sai trên khối lượng đơn vị theo tỷ lệ chiều dài thấp, tải trọng khi gãy rất cao, sức chịu more »

Cáp thép dự ứng lực ASTM A416/A416M nhập khẩu – CDVTCUL02

Cáp thép dự ứng lực ASTM A416/A416M   Sp02 Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ.  Kích thước (mm): 15.70; 15.24; 15.20; 12.70; 9.50; 9.53; 9.30.  Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống dầm sàn dự ứng lực, đường hầm … Tập đoàn Việt Hưng cung cấp sản phẩm Cáp more »

Cáp thép mạ kẽm dự ứng lực 15.2 nhập khẩu – CDVTCUL01

Cáp thép mạ kẽm dự ứng lực 15.2   Sp01 Cáp dự ứng lực có vỏ bọc bên ngoài được bảo vệ bởi lớp vỏ polyethylen mật độ cao và dầu mỡ.  Kích thước (mm): 15.70; 15.24; 15.20; 12.70; 9.50; 9.53; 9.30.  Ứng dụng: Sử dụng trong hệ thống dầm sàn dự ứng lực, đường hầm … Tập đoàn Việt Hưng cung cấp sản phẩm Cáp more »