Khe Co Giãn

Khe co giãn thép dạng ray OVM-MP nhập khẩu – CDVTCG04

Khe co giãn thép dạng ray OVM MP   Sp03 Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe more »

Khe co giãn thép dạng ray OVM-MP nhập khẩu – CDVTCG03

khe co dan-thep-dang-ray Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe more »

Khe co giãn thép răng lược OVM-SF nhập khẩu – CDVTCG02

Khe co giãn thép răng lược OVM SF   Sp02 Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe more »

Khe co giãn OVM nhập khẩu – CDVTCG01

Khe co giãn OVM   Sp01 Khe co giãn là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Khe co giãn thường có hai loại khe co giãn rộng từ 10-15cm, khe co giãn hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe more »