Chống Thắm Mặt Cầu

Màng chống thấm Valizaban nhập khẩu – CDVTCT02

Màng chống thấm Valizaban   Sp02 Sản phẩm màng chống thấm với đặc tính màng chống thấm tráng nhựa bao gồm nhựa được chưng cất và các hợp chất đặc biệt. Những hợp chất này tạo độ dính nhiệt cho lớp dưới thông qua tính truyền nhịêt của các lớp trên. Các hợp chất đã được hoạt hoá nhiệt cho phép more »

Giấy dầu chống thấm mặt cầu nhập khẩu – CDVTCT01

Untitled-2giay dau Giấy dầu chống thấm: Đơn vị : m2 Kích thước: 1x20m2 Định lượng: 6-7kg/cuộn Ứng dụng: Chống thấm mặt cầu, chống thấm sân bay, khu công nghiệp, tòa nhà, … Xin quý khách liên hệ để có giá chính xác.