Gối Đầu Cao Su

Gối cao su cốt bản thép GYZ và GJZ (OVM) nhập khẩu – CDVTGCS06

Gối cao su cốt bản thép GYZ và GJZ (OVM) Khác với gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 thì gối cao su cốt bản thép GJZ và GYZ (OVM) cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối more »

Gối chậu cố định OVM nhập khẩu – CDVTGCS05

Gối chậu cố định OVM   Sp06 Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ. Phân loại: – Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa more »

Gối cầu thép di động đơn hướng OVM – GPZ (II) – DX nhập khẩu – CDVTGCS04

Gối cầu thép di động đơn hướng OVM   GPZ (II)   DX   Sp04 Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ. Phân loại: – Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa more »

Gối cầu thép OVM GPZ/QPZ nhập khẩu – CDVTGCS03

Gối cầu thép OVM GPZ/QPZ   Sp05 Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ. Phân loại: – Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa more »

Gối cầu thép di động song hướng OVM nhập khẩu – CDVTGCS02

Gối cầu thép di động song hướng OVM   Sp03 Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ. Phân loại: – Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa more »

Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 nhập khẩu – CDVTGCS01

Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4   Sp01 Gối cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn more »