Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh

  • Nguồn vốn: Ngân sách TP.Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 22 tháng
  • Thông số kỹ thuật: Dài 950m; Thi công bằng công nghệ móng cọc khoan nhồi D: 1,5m. Sâu 86m.
    Dầm đúc hẫng N: 120m, Dầm hộp DUL đổ tại chỗ N: 35m, Khổ cầu 28m;

 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh

PL3 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh

PL4 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh

 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>