Neo Dự Ứng Lực

Neo công cụ OVM 13-7 nhập khẩu – CDVTNUL05

Neo công cụ OVM 13 7   Sp05 Neo cáp dự ứng lực có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác. Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động more »

Neo OVM.M 15A-X nhập khẩu – CDVTNUL04

Neo OVM.M 15A-X – Neo công tác: Là nêm neo sử dụng một lần, nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo, tuổi thọ làm việc là suốt đời cầu. Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao. – Neo công cụ: Loại nêm neo sử dụng nhiều more »

Neo dự ứng lực loại dẹt nhập khẩu – CDVTNUL03

neo det Neo cáp là bộ phận không thể thiếu trong kết cấu bê tông DƯL, nó có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác. Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của more »

Neo dự ứng lực OVM.M13A – X nhập khẩu – CDVTNUL02

Neo dự ứng lực OVM.M13A   X   Sp02 – Neo công tác: Là nêm neo sử dụng một lần, nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo, tuổi thọ làm việc là suốt đời cầu. Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao. – Neo công cụ: Loại nêm neo sử dụng nhiều more »

Neo dự ứng lực loại tròn nhập khẩu – CDVTNUL01

neo tron Neo dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần, nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo, tuổi thọ làm việc là suốt đời cầu. Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao. Neo dự ứng lực công cụ: Loại nêm more »