Lan Can Cầu

Kích căng kéo kiểu YCQ, YCW loại 250 tấn nhập khẩu – CDVTLC01

Kích căng kéo kiểu YCQ, YCW loại 250 tấn   Sp03 Đặc tính chung của kích căng kéo kiểu YCW và kích căng kéo YCA: + Dùng để kéo thanh PC32, PC36, PC38 phục vụ công tác lao lắp dầm cầu, đúc hẫng + Dùng để căng kéo các bó cáp dự ứng lực như: Các loại phổ thông  ở Việt Nam: 4 lỗ, 7 lỗ, 12 more »