Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Công trình cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Cẩm Lệ, phường Khuê Trung_Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Thành phố Đà Nẵng.

  • Nguồn vốn: WB.
  • Thời gian thực hiện: 22 tháng kể từ ngày 14/5/2011.
  • Thông số kỹ thuật: Cầu dài 789.5m (từ Km0+234.480 đến Km1+023.980) với 3 nhịp đúc hẫng cân bằng, 13 nhịp bằng dầm super-T và 4 nhịp dầm bản. Cọc khoan nhồi D=1,2m.nguyentriphuong Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

 Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Phối cảnh tổng thể cầu Nguyễn Tri Phương

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>