Gối cầu thép di động song hướng OVM nhập khẩu – CDVTGCS02

goi cau thep dang di dong song huong OVM Gối cầu thép di động song hướng OVM nhập khẩu   CDVTGCS02
Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
– Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
– Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Hồng Kông và Việt Nam.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>