Khe co giãn thép dạng ray OVM-MP nhập khẩu – CDVTCG04

 Khe co giãn thép dạng ray OVM MP nhập khẩu   CDVTCG04
là khoảng trống của dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. thường có hai loại rộng từ 10-15cm, hẹp từ 2-5cm. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp . có nhiều loại: cao su, bằng thép, dạng dầm thép.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>